Klasyfikacja

Nagranym obrazom można przypisać oceny w skali od do , które ułatwią znalezienie obrazów. Ta funkcja w połączeniu z funkcją [Ust. prz. między obr.] pozwala szybko odnaleźć żądany obraz.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Klasyfikacja].
    Pojawi się ekran wyboru oceny obrazu.
  2. Naciśnij lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, aby wyświetlić obraz, któremu chcesz przypisać ocenę, a następnie naciśnij środek.
  3. Wybierz numer (Klasyfikacja) naciskając lewą/prawą stronę pokrętła sterowania, a następnie naciśnij środek.
  4. Naciśnij przycisk MENU, aby zakończyć pracę z ekranem klasyfikacji.

Wskazówka

  • Oceny możesz również przypisać podczas wyświetlania obrazów za pomocą przycisku ustawień własnych. Przypisz wcześniej funkcję [Klasyfikacja] do odpowiedniego przycisku poleceniem [Prz. Własne], po czym naciśnij przycisk ustawień własnych podczas odtwarzania obrazu, do którego chcesz przypisać ocenę. Liczba (Klasyfikacja) zmienia się po każdorazowym naciśnięciu przycisku ustawień własnych.

Uwaga

  • Oceny możesz przypisać tylko zdjęciom.