Resetuj kompens. EV

Określa, czy zachować wartość ekspozycji ustawioną przy użyciu opcji [Kompens.eksp.], gdy wyłączysz zasilanie, a pokrętło kompensacji ekspozycji ustawione jest na „0”.

  1. MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Resetuj kompens. EV] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Zachowaj:
Zachowuje ustawienia.
Resetuj:
Resetuje ustawienia.