Funkcje zoomu dostępne w tym urządzeniu

Funkcja zoomu urządzenia zapewnia większe powiększenie, łącząc różne rodzaje zoomu. Ikona wyświetlana na ekranie zmienia się w zależności od wybranej funkcji zoomu.

Po zamocowaniu obiektywu z zoomem elektrycznym:

Po zamocowaniu innego obiektywu niż obiektyw z zoomem elektrycznym:

 1. Zakres zoomu optycznego
  Powiększanie obrazów w zakresie zoomu obiektywu.
  Jeżeli zamocowano obiektyw z zoomem elektrycznym, wyświetlany jest pasek zakresu zoomu optycznego.
  Jeżeli zamocowano inny obiektyw niż obiektyw z zoomem elektrycznym, a pozycja zoomu znajduje się w zakresie zoomu optycznego (wyświetlana jako ×1.0), suwak zoomu jest unieruchomiony przy lewym końcu paska zoomu.

 2. Zakres inteligentnego zoomu ()
  Powiększanie obrazów bez pogorszenia jakości wyjściowej przez częściowe przycięcie obrazu (tylko gdy w pozycji [Roz. obrazu JPEG] ustawiono opcję [M] lub [S]).

 3. Zakres wyraźnego zoomu obrazu ()
  Powiększanie obrazów na drodze ich obróbki z mniejszymi zniekształceniami. Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Ustawienie zoomu] opcji [Wł.: Wyr. zoom obr.] lub [Wł.: Zoom cyfrowy].

 4. Zakres zoomu cyfrowego ()
  Można powiększyć obrazy na drodze ich obróbki. Z tej funkcji zoomu można korzystać po ustawieniu w pozycji [Ustawienie zoomu] opcji [Wł.: Zoom cyfrowy].

Uwaga

 • Domyślne ustawienie opcji [Ustawienie zoomu] to [Tylko zoom optyczny].
 • Domyślne ustawienie opcji [Roz. obrazu JPEG] to [L]. Aby móc korzystać z inteligentnego zoomu, w pozycji [Roz. obrazu JPEG] należy zmienić ustawienie na [M] lub [S].
 • Funkcje zoomu poza zoomem optycznym nie są dostępne, gdy zdjęcia są wykonywane w następujących warunkach:
  • Opcja [Format pliku] ma ustawienie [RAW] lub [RAW & JPEG].
  • W pozycji [Ust. nagrywania] ustawiono opcję [120p]/[100p].
  • Podczas rejestrowania obrazu w zwolnionym/szybkim tempie przy ustawieniu [120fps]/[100fps] w pozycji [Liczba kl. na sek.]
 • Przy nagrywaniu filmów nie można korzystać z inteligentnego zoomu.
 • Po założeniu obiektywu z zoomem elektrycznym nie można korzystać z funkcji [Zoom] w MENU. Przy próbie uzyskania powiększenia obrazu spoza zakresu zoomu optycznego opisywany produkt automatycznie przełączy się z zoomu optycznego na inną funkcję [Zoom].
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, w pozycji [Tryb pomiaru] na stałe ustawiona jest opcja [Wielopunktowy].
 • W przypadku korzystania z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny, poniższe funkcje nie są dostępne:
  • Prio. tw./oczu w AF
  • Pr. tw. w pom. wiel.
  • AF z podążaniem
 • Aby móc korzystać z innej funkcji zoomu niż zoom optyczny w przypadku filmów, przypisz funkcję [Zoom] do właściwego przycisku przy użyciu polecenia [Prz. Własne].