Robienie zdjęć w wyższej rozdzielczości (Zdj. wiel. z prz. piks.)

Można tworzyć obrazy o wyższej rozdzielczości niż jest to możliwe w przypadku zwykłego fotografowania, rejestrując cztery obrazy RAW, a następnie łącząc je na komputerze. Jest to przydatne podczas fotografowania obiektów, takich jak dzieła sztuki lub architektury.

Wybierz wcześniej MENU (Sieć) → [Steruj ze smartfonu][Steruj ze smartfonu][WYŁ.].

 1. MENU (Ustawienia) → [Połączenie USB] [Zdalne sterow. PC].
 2. Podłącz aparat do komputera za pośrednictwem przewodu USB, a następnie uruchom na komputerze aplikację Imaging Edge Desktop (Remote).
 3. Unieruchom aparat na statywie. Wykonaj polecenie [Zdj. wiel. z prz. piks.] z poziomu aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote).
  Aparat zarejestruje cztery obrazy RAW w wybranym odstępie czasu. Obrazy zostaną zapisane na komputerze razem z połączonym obrazem.
  • Należy unikać drgań aparatu lub rozmycia obiektu.
  • Cztery obrazy RAW są rejestrowane przy tych samych ustawieniach. Nie można zmieniać ustawień w przerwie między kolejnymi nagraniami.
  • Nagrywanie można anulować, naciskając środek pokrętła sterowania w przerwie między kolejnymi nagraniami.
  • Jeżeli lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie) nie będzie używana, wybierz w aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote) 0,5-sekundowy interwał fotografowania. W przypadku korzystania z lampy błyskowej, ustaw odstęp czasu w zależności od czasu ładowania lampy błyskowej.
  • Czas synchronizacji błysku wynosi 1/13 sekundy. Gdy w pozycji [Krok ekspozycji] jest ustawiona opcja [0,5 EV], nie można ustawić krótszego czasu otwarcia migawki niż 1/10 sekundy.
  • Informacje na temat technik korzystania z funkcji [Zdj. wiel. z prz. piks.] można znaleźć w witrynie pomocy technicznej.
   https://www.sony.net/psms/

Wskazówka

 • Istnieje również możliwość wykonania procedury [Zdj. wiel. z prz. piks.] bez użycia aplikacji Imaging Edge Desktop (Remote). Wybierz MENU (Ustawienia fotograf.1) → [Zdj. wiel. z prz. piks.] i ustaw interwał nagrywania, a następnie wykonaj zdjęcia. Możesz zaimportować cztery zarejestrowane obrazy RAW do komputera i połączyć je z poziomu aplikacji Imaging Edge Desktop (Viewer). Jeżeli aplikacja Imaging Edge Desktop (Remote) nie będzie używana do rejestrowania obrazów, należy użyć pilota bezprzewodowego (sprzedawany oddzielnie) lub funkcji [Samowyzw], aby uniknąć drgań aparatu i rozmycia obiektu.

Uwaga

 • W przypadku wystąpienia drgań aparatu i rozmycia obiektu, obrazy RAW zarejestrowane za pomocą polecenia [Zdj. wiel. z prz. piks.] mogą nie zostać prawidłowo połączone. Nawet wtedy, gdy obiekt pozostaje nieruchomy, a sąsiednia osoba lub obiekt porusza się, obrazy RAW mogą nie zostać prawidłowo połączone, ponieważ zmienia się oświetlenie obiektu.
 • Obrazy RAW zarejestrowane poleceniem [Zdj. wiel. z prz. piks.] nie mogą być łączone z poziomu aparatu. Do łączenia obrazów należy użyć aplikacji Imaging Edge Desktop (Viewer).
 • W trybie [Zdj. wiel. z prz. piks.] pewne ustawienia są zablokowane w następujący sposób:
  • [Format pliku]: [RAW]
  • [Typ pliku RAW]: [Nieskompresowany]
  • [Ciche fotografow.]: [WŁ.]
 • W trybie [Zdj. wiel. z prz. piks.] nie można rejestrować obrazów z użyciem funkcji Bulb.
 • W przypadku ustawionego innego trybu rejestrowania obrazów niż P/A/S/M, nie można wykonywać procedury [Zdj. wiel. z prz. piks.].
 • W przypadku korzystania z adaptera obiektywu interwał fotografowania może być dłuższy.