Określanie obrazów do druku (Określ wydruk)

Możesz wcześniej wybrać na karcie pamięci zdjęcia, które chcesz później wydrukować. Na określonych obrazach pojawi się ikona (zlecenie wydruku). Skrót DPOF oznacza „Digital Print Order Format” (Format zlecenia wydruku zdjęć cyfrowych).
Ustawienie DPOF zostanie zachowane po wydrukowaniu obrazu. Wskazane jest anulowanie tego ustawienia po wydrukowaniu.

  1. MENU(Odtwarzanie) → [Określ wydruk] → odpowiednie ustawienie.

Szczegóły dotyczące poszczególnych pozycji menu

Wiele obrazów:

Wybór zdjęć do zlecenia wydruku.

(1) Wybierz obraz i naciśnij środkową część pokrętła sterowania. W polu pojawia się znak . Aby anulować zaznaczenie, wystarczy ponownie nacisnąć środkową część i usunąć znak .

(2) Powtórz krok (1), aby wydrukować inne obrazy. Aby wybrać wszystkie zdjęcia z jakiejś daty lub z jakiegoś folderu, zaznacz polu wyboru dla daty lub folderu.

(3) MENU[OK].

Anuluj wszyst.:
Anulowanie wszystkich znaczników DPOF.
Ustawienie druku:
Ustawianie, czy na obrazach opatrzonych znacznikami DPOF ma być drukowana data.
  • Pozycja i rozmiar daty (w obrębie obrazu lub poza nim) zależy od drukarki.

Uwaga

  • Znacznika DPOF nie można dodawać do następujących plików:
    • Zdjęcia w formacie RAW
  • Nie można określić liczby kopii.
  • Niektóre drukarki nie obsługują funkcji drukowania daty.