Korzystanie z przycisku Fn (Funkcja)

Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać często używane funkcje, które można później wywołać w trakcie rejestrowania obrazów. Do przycisku Fn (Funkcja) można przypisać maksymalnie 12 często używanych funkcji.

  1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk DISP na pokrętle sterowania, aby ustawić tryb ekranu inny niż [Wizjer], a następnie naciśnij przycisk Fn (Funkcja).

  2. Wybierz odpowiednią funkcję, naciskając stronę góra/dół/lewo/prawo pokrętła sterowania.

  3. Wybierz właściwe ustawienie obracając pokrętło przednie i naciśnij środkową część pokrętła sterowania.
    • Niektóre funkcje można dokładnie ustawić przy pomocy pokrętła tylnego.

Zmiana ustawień z poziomu dedykowanych ekranów ustawień

W punkcie 2 wybierz odpowiednią funkcję, po czym naciśnij środkową część pokrętła sterowania. Pojawi się dedykowany ekran ustawień dla danej funkcji. Postępuj zgodnie ze wskazówkami (A), aby zmienić ustawienia.