Wskaźniki na ekranie

Przy zmianie ustawień pojawiają się poniższe wskaźniki.

Z lewej strony ekranu ()

Przycisk MENU

Nagrywanie przy użyciu samowyzwalacza

Ustaw [Tryb samolotowy] na [Włącz]

Wprowadzanie

Ustaw [Wykrywanie twarzy] na [Wyłącz]

[Zdjęcie z uśmiechem]

Ręczna ostrość

Wybór sceny

Balans bieli

SteadyShot wył.

Zmiana balansu bieli

Zebra

Maksimum

Cinematone

Inteligentna automatyka

Efekt wizualny

Filtr/ochrona


Na środku ekranu ()

Zestaw pokazu slajdów

Ostrzeżenie

Tryb odtwarzania

NAGRYWANIE/OCZEK. Tryb nagrywania

Blokada AE/AF

NFC

 Wi-Fi

NIGHTSHOT

Pliki, do których dodano punkt zaznaczenia, są zaznaczane do odtwarzania na ekranie ustawień zaznaczenia.


Z prawej strony ekranu ()

60i Format pliku/szybkość klatek (30p/60p/60i/24p) (25p/50p/50i)/tryb nagrywania (PS/FX/FH/HQ/LP)

Ustaw NAGR. podw. wideo na Włącz

60 min Pozostało baterii

Nośnik zapisu/odtwarzania/edycji

00:00:00:00 Kod czasowy (godzina:minuta:sekunda:klatka)

00 00 00 00 Bit użytkownika (informacje dowolne)

0:00:00 Licznik (godzina:minuta:sekunda)

00min Przewidywany czas nagrywania filmów

9999 16,6M Przybliżona liczba zdjęć możliwych do zarejestrowania oraz ich rozmiar

60 s (Wartość interwału nagrywania rejestrowania zdjęć poklatkowych)

999/999 (Numer ujęcia dla rejestrowania zdjęć poklatkowych/wartość ustawienia łącznej liczby ujęć)

Folder karty pamięci

100/112 Numer aktualnie odtwarzanego filmu lub zdjęcia/Liczba wszystkich zarejestrowanych filmów lub zdjęć

Podłączone zewnętrzne urządzenie pamięciowe


U dołu ekranu ()

Poziom nagryw.audio

Ustaw [Autored.szum wiatru] na [Wyłącz]

Ustaw [Elimin. mojego głosu] na [Włącz]

Zoom wbud. mikrof.

Tryb dźwięku

Low Lux

Limit AGC

Pomiar punkt./ostr./Pomiar punktu/Ekspozycja

Wyśw. poz. dźw.

EV Przesunięcie AE

Szybkość migawki

IRIS

Inteligentna automatyka

Nazwa pliku danych

Ochrona

Ust. zdjęć poklatkow.

Uwaga

  • Wygląd wskaźników i ich położenie są orientacyjne i mogą odbiegać od stanu faktycznego.
  • W przypadku niektórych modeli niektóre wskaźniki mogą nie być wyświetlane.