Ust. punktu dostępu

Istnieje możliwość ręcznego zarejestrowania punktu dostępowego. Przed rozpoczęciem procedury należy sprawdzić nazwę SSID, tryb zabezpieczeń i hasło punktu dostępowego. W niektórych urządzeniach hasło może być wstępnie ustawione. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w instrukcji obsługi punktu dostępowego lub u administratora.

 1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Ust. punktu dostępu].
 2. Wybierz punkt dostępowy, który ma zostać zarejestrowany.

  Żądany punkt dostępowy jest wyświetlony:
  Wybierz punkt dostępowy.
  Żądany punkt dostępowy nie jest wyświetlony:
  Wybierz opcję [Ustaw. ręczne], a następnie wpisz nazwę SSID punktu dostępowego i wybierz tryb zabezpieczeń.
 3. Podaj hasło, a następnie wybierz kolejno [Dalej] - [Zarejestruj].

  • Punkty dostępowe, przy których nie jest wyświetlana ikona , nie wymagają wprowadzania hasła.

Inne ustawienia

W zależności od stanu lub metody konfiguracji punktu dostępowego może być dostępnych więcej ustawień.

WPS PIN:
Wyświetlenie kodu PIN, który należy wprowadzić w podłączonym urządzeniu.
Ustawienia adresu IP:
Wybierz [Auto] lub [Ręcznie].
Adres IP:
Przy ręcznym wprowadzaniu adresu IP należy wprowadzić adres statyczny.
Maska podsieci/Domyślna brama:
Jeśli ustawienie [Ustawienia adresu IP] ma wartość [Ręcznie], należy wprowadzić adres IP i maskę podsieci odpowiednie dla środowiska sieciowego.
Priorytetowe połącz.:
Wybierz [Włącz] lub [Wyłącz].

Uwaga

 • Aby nadać priorytet zarejestrowanemu punktowi dostępowemu, należy ustawić opcję [Priorytetowe połącz.] na [Włącz].

Wskazówka

 • Informacje na temat metod wprowadzania tekstu znajdują się w rozdziale „Sposób korzystania z klawiatury”.