Uwagi dotyczące łączenia się z Internetem

Aparat należy podłączać do sieci przez router lub port LAN o takiej samej funkcji. Podłączenie w inny sposób może powodować problemy związane z bezpieczeństwem.