Przy użyciu przewodu HDMI

  • Należy używać dostarczonego w zestawie przewodu HDMI lub przewodu HDMI ze znakiem logo HDMI.
  • Na jednym końcu (od strony tego urządzenia) przewód HDMI powinien być zaopatrzony we wtyk micro HDMI, a na drugim końcu – we wtyk pasujący do gniazda telewizora.
  • Obrazy chronione prawami autorskimi nie będą wysyłane z gniazda HDMI OUT tego urządzenia.
  • W tej konfiguracji niektóre telewizory mogą działać nieprawidłowo (np. brak dźwięku lub obrazu).
  • Nie należy łączyć gniazda HDMI OUT tego urządzenia z gniazdem HDMI OUT urządzenia zewnętrznego, ponieważ może dojść do uszkodzenia.
  • Interfejs HDMI (High Definition Multimedia Interface) umożliwia wysyłanie zarówno sygnałów wideo, jak i sygnałów audio. Gniazdo HDMI OUT zapewnia bardzo dobrą jakość obrazu i umożliwia przesyłanie dźwięku cyfrowego.