Części i elementy sterujące (bok)

 1. Lampka dostępu do karty pamięci

  Gdy lampka jest podświetlona lub miga, to urządzenie odczytuje/zapisuje dane.

 2. Gniazdo karty pamięci
 3. Gniazdo HDMI OUT
 4. Głośnik
 5. Przycisk / (Tryb fotografowania) (modele z wizjerem)
 6. Przycisk (Utwórz filmy z zaznaczenia)

  Tworzy filmy z zaznaczenia (filmy MP4) z nagranych filmów.

 7. Przycisk (Podgląd obrazów)
 8. Przycisk NIGHTSHOT (modele z wizjerem)
 9. Przycisk (WŁĄCZONE/GOTOWOŚĆ)