Opróżnij (modele z pamięcią wewnętrzną)

Przed pozbyciem się lub przekazaniem tego urządzenia innej osobie wskazane jest użycie funkcji [Opróżnij], aby zapobiec wyciekowi danych osobistych.

  1. Podłącz zasilacz sieciowy do tego urządzenia.
  2. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Format] - [Pamięć wewnętrzna] - [Opróżnij].

Uwaga

  • Z funkcji [Opróżnij] nie można korzystać bez podłączenia zasilacza sieciowego do gniazdka elektrycznego.
  • W celu uniknięcia utraty ważnych obrazów należy je zapisać na komputerze lub innym urządzeniu przed uruchomieniem operacji [Opróżnij].
  • Należy odłączyć wszystkie kable oprócz zasilacza sieciowego. Podczas tej operacji nie wolno odłączać zasilacza sieciowego.
  • Jeśli przerwiesz operację [Opróżnij] podczas wyświetlania komunikatu [Wykonywanie...], należy ją dokończyć, uruchamiając funkcję [Format] lub [Opróżnij] przy następnym użyciu urządzenia.