Informacje o konserwacji i przechowywaniu obiektywu

  • W następujących sytuacjach należy przetrzeć powierzchnię obiektywu miękką szmatką:
    • Gdy na powierzchni obiektywu widoczne są odciski palców
    • W miejscach gorących i wilgotnych
    • Gdy obiektyw jest narażony na działanie soli zawartej w powietrzu, np. nad morzem
  • Obiektyw należy przechowywać w dobrze wentylowanym, czystym miejscu, zabezpieczonym przed dostępem kurzu.
  • Aby zapobiec tworzeniu się pleśni, obiektyw należy okresowo czyścić i przechowywać go w sposób opisany powyżej.