Filtr/protektor

Funkcja SteadyShot działa optymalnie, gdy do obiektywu zamocowany jest filtr lub protektor.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [Filtr/protektor] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz : Nie używa funkcji Filtr/protektor.

Włącz (): Włącza funkcję filtr/protektor.

Uwaga

  • Gdy opcja [Filtr/protektor] jest ustawiona na [Włącz], działanie funkcji SteadyShot staje się nieznacznie mniej efektywne.