Ustawienie początkowe

Ustawianie języka, daty i godziny przy pierwszym użyciu tego urządzenia.

 1. Otwórz monitor LCD tego urządzenia i włącz zasilanie.
 2. Wybierz żądany język, a następnie wybierz [Dalej].

  A: Dotknij monitora LCD

 3. Wybierz żądany obszar geograficzny, korzystając z przycisków /, a następnie wybierz [Dalej].

 4. Ustaw [Czas letni], wybierz format daty, a następnie ustaw datę i godzinę.
  • Po ustawieniu opcji [Czas letni] na [Włącz] wskazanie zegara zostanie przesunięte o 1 godzinę do przodu.
  • W przypadku wyboru daty i godziny należy zaznaczyć właściwą pozycję i dobrać odpowiednie ustawienie za pomocą /.
  • Wybór - kończy operację ustawiania daty i godziny.

Wskazówka

 • Data i godzina zostaną automatycznie zapisane, ale będą wyświetlane tylko podczas odtwarzania. Aby je wyświetlić, wybierz - [Konfiguracja] - [ Ustaw. odtwarzania] - [Kod danych] - [Data/Czas].