Informacje na temat oprogramowania Imaging Edge Mobile

Do wykonania operacji takich jak [Steruj ze smartfonu] i [Wyślij do smartfonu] wymagana jest aplikacja Imaging Edge Mobile na smartfonie. Zainstaluj aplikację ze sklepu z aplikacjami dla smartfonów.

Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.

Szczegółowe informacje dotyczące aplikacji Imaging Edge Mobile znajdują się na stronie pomocy technicznej Imaging Edge Mobile (https://www.sony.net/iem/).