Ekspozycja

Jasność obrazu można ustawić ręcznie. Jasność wymaga regulacji, gdy obiekt jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Ekspozycja] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.
Ręczny:
Wybrać jeśli obiekt jest biały lub przeciwoświetlenie intensywne. Gdy obiekt jest czarny albo oświetlenie słabe, należy wybrać .

Uwaga

  • Gdy opcja [Ekspozycja] zostanie ustawiona na [Ręczny], ustawienie [Przesłona] lub [Szybkość migawki] zmieni się na [Auto] nawet po ustawieniu na [Ręczny].