Przestawienie AE

Można regulować ekspozycję stosownie do swoich preferencji.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ręczne nastawy] - [Przestawienie AE] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Ekspozycja będzie regulowana automatycznie.
Włącz (Dobrana liczba i EV):
Dostosuj poziom automatycznej ekspozycji za pomocą , gdy obiekt jest biały lub tło jest jasne, a za pomocą , gdy obiekt jest ciemny lub światło jest słabe.