Reset SSID/hasła

To urządzenie udostępnia nazwę SSID/hasło dotyczące funkcji [Połączenie wielokr.] ustawienia [Us. ster. wieloma ap.], [Wyślij do smartfonu] i [Steruj ze smartfonu] urządzeniu, które jest uprawnione do połączenia.

Aby zmienić urządzenie, które jest uprawnione do połączenia z tym urządzeniem, należy zresetować nazwę SSID/hasło, wykonując poniższą procedurę.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Reset SSID/hasła] - .

Uwaga

  • Po zresetowaniu nazwy SSID/hasła należy ponownie skonfigurować smartfon.