Przy wstrząsach z urządzenia dochodzi terkotliwy dźwięk.

  • Jeżeli dźwięków tych nie słychać przy włączaniu urządzenia lub gdy urządzenie znajduje się w trybie rejestrowania filmów/zdjęć, wówczas pochodzą one z wewnętrznego mechanizmu obiektywu. Nie świadczy to o usterce.