Kopia bezpośrednia

Istnieje możliwość ręcznego zapisania obrazów na zewnętrznym dysku twardym USB, gdy jest on podłączony do tego urządzenia.

  1. - [Edycja/Kopiuj] - [Kopia bezpośrednia].

Uwaga

  • Tę operację można wykonać, jeśli do tego urządzenia został podłączony zewnętrzny dysk twardy USB.