Podczas ładowania akumulatora miga lampka POWER/CHG (ładowanie).

  • W przypadku ładowania akumulatora za pośrednictwem wbudowanego USB należy odłączyć wbudowany USB i podłączyć go ponownie.
  • Przy zbyt wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze akumulatora mogą wystąpić problemy z jego naładowaniem.
  • Poprawnie podłączyć naładowany akumulator do kamery. Jeżeli nie uda się usunąć problemu, należy odłączyć zasilacz sieciowy od gniazdka elektrycznego i skontaktować się ze sprzedawcą produktów marki Sony. Akumulator może być uszkodzony.