Ust. pierścienia ręcz. (modele z wizjerem)

Często używany element menu można przypisać do pierścienia MANUAL.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [Ust. pierścienia ręcz.] - żądane ustawienie.

Elementy menu, które można ustawić

Zoom/Ostrość/Ekspozycja/Przesłona/Szybkość migawki/Przestawienie AE/Zmiana balansu bieli