Informacja o nośniku

Istnieje możliwość sprawdzenia pozostałego czasu nagrywania oraz orientacyjnej ilości wolnego i zajętego miejsca na nośniku do zapisu.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia nośnika] - [Informacja o nośniku] - nośnik nagrywania, który ma zostać wyświetlony.

Uwaga

  • Ze względu na obszar zarządzania plikami wykorzystana ilość miejsca nie jest nigdy równa 0%, nawet po użyciu funkcji [Format].