Nie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów.

  • W przypadku wielokrotnego nagrywania i usuwania obrazów w dłuższym okresie czasu, pliki na nośniku zapisu mogą ulec fragmentacji i wówczas nie można prawidłowo nagrywać lub odtwarzać obrazów. Po utworzeniu kopii zapasowej obrazów na innym nośniku należy użyć opcji [Format], by sformatować nośnik zapisu z poziomu urządzenia.