Usuwanie według daty

Wybór zbędnych obrazów według daty ich rejestracji i usunięcie ich.

  1. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
  2. Na ekranie Podgląd zdarzeń wybierz opcję , a następnie ustaw format zapisu filmów, który chcesz usunąć.
    • Zamiast ikony może być wyświetlana inna ikona, w zależności od ustawienia [ Format pliku] i formatu odtwarzania filmów.

  3. - [Edycja/Kopiuj] - [Kasuj].
  4. Wybierz [Wsz. w Wydarzeniu].
  5. Za pomocą przycisków / wybierz datę obrazów do usunięcia, a następnie wybierz .