Przesyłanie filmów (MP4) oraz zdjęć do smartfonu lub tabletu

Przesyłanie obrazów do smartfonu lub tabletu.

 1. Należy zainstalować aplikację Imaging Edge Mobile na smartfonie.
  • Jeżeli aplikacja Imaging Edge Mobile jest już zainstalowana na smartfonie, należy ją uaktualnić do najnowszej wersji.
 2. Naciśnij przycisk na tym urządzeniu, aby przejść do trybu odtwarzania.
 3. Na monitorze LCD tego urządzenia wybierz kolejno opcje - [Sieć bezprzewodowa] - [ Funkcja] - [Wyślij do smartfonu] - [Wybierz na tym urządzeniu].
  • Po wybraniu opcji [Wybierz na smartfonie] wszystkie obrazy zapisane w pamięci wewnętrznej tego urządzenia (modele z pamięcią wewnętrzną) lub na karcie pamięci zostaną wyświetlone na ekranie smartfonu.
 4. Wybierz rodzaj obrazów do przesłania.

 5. Wybierz obraz do przesłania i dodaj znak , a następnie wybierz kolejno .

  • Na monitorze LCD tego urządzenia zostaną wyświetlone QR Code, SSID, hasło i nazwa urządzenia oraz hasło. Urządzenie to jest obecnie gotowe do nawiązania połączenia ze smartfonem.

 6. Uruchom Imaging Edge Mobile, wybierz [Zeskanuj QR Code urządz. fotograf.] - [OK] - [OK], a następnie odczytaj QR Code wyświetlany na monitorze LCD tego urządzenia za pomocą smartfonu lub tabletu.
  • Podłącz to urządzenie za pomocą smartfonu.
  • Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat metody podłączania smartfonu, patrz „Temat pokrewny”.
 7. Obrazy z tego urządzenia zostaną przesłane do smartfonu.
  • Przesłane obrazy zostaną zapisane w folderze Gallery/Album na smartfonie/tablecie z systemem Android lub w folderze Album na urządzeniu iPhone/iPad.

Uwaga

 • Nie można przesyłać filmów w formacie XAVC S lub AVCHD.
 • Opcja [Wyślij do smartfonu] nie będzie dostępna, jeśli na urządzeniu nie ma zapisanych filmów w formacie MP4 lub zdjęć.
 • Aby wybrać filmy w formacie MP4 podczas odtwarzania filmu, patrz sekcja „Odtwarzanie filmów w formacie MP4 (HD) (zmiana formatu filmu)” i zmień format filmu.
 • Aby dokonać importu obrazów zapisanych na karcie pamięci, należy włożyć kartę do urządzenia, a następnie wybrać ją w ramach ustawienia [Wybór nośnika] (modele z pamięcią wewnętrzną).
 • Nie ma gwarancji, że ta aplikacja będzie działać na wszystkich smartfonach i tabletach.

Wskazówka

 • Informacje na temat najnowszych obsługiwanych systemów operacyjnych można znaleźć na stronie pobierania aplikacji Imaging Edge Mobile.