Zoom cyfrowy

Można wybrać maksymalny poziom zbliżenia. Należy jednak pamiętać, że jakość obrazu ulega pogorszeniu, gdy wykorzystywany jest zoom cyfrowy.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [Zoom cyfrowy] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Wyłącz:
Nie można korzystać z zoomu cyfrowego.
250:
Cyfrowo można uzyskać maksymalnie 250-krotne zbliżenie.