Nie można usunąć filmów demonstracyjnych. (modele z pamięcią wewnętrzną)

  • Najpierw należy anulować ochronę danych, dopiero potem przystąpić do operacji usuwania.
  • W zależności od modelu filmy demonstracyjne mogą nie być zainstalowane.