Ładowanie akumulatora z wykorzystaniem komputera

Naładuj akumulator, łącząc to urządzenie i komputer za pomocą kabla micro USB. Najpierw podłącz akumulator.

 1. Zamknij monitor LCD.
  • Gdy wizjer (modele z wizjerem) jest wysunięty, należy go cofnąć.

 2. Podłącz to urządzenie do uruchomionego komputera za pomocą kabla micro USB.
  • Lampka POWER/CHG (ładowanie) będzie świecić na pomarańczowo.
  • Po całkowitym naładowaniu akumulatora lampka POWER/CHG (ładowanie) zgaśnie. Odłącz kabel micro USB od tego produktu i komputera.

  : Kabel micro USB

  : Do gniazdka elektrycznego

Wskazówka

 • Ładowanie akumulatora należy przeprowadzać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 10°C do 30°C .