Odłączanie tego urządzenia od komputera

Odłącz to urządzenie od komputera podłączonego za pomocą kabla USB.

  1. Kliknij w obszarze powiadomień, a następnie kliknij .
  2. Kliknij komunikat wyświetlany na ekranie komputera.
  3. Na monitorze LCD wybierz kolejno - [Tak], a następnie odłącz kabel USB.

Uwaga

  • Na komputerze Mac przeciągnij kartę pamięci lub ikonę napędu i upuść ją na ikonę kosza, aby rozłączyć połączenie. Połączenie z komputerem zostanie rozłączone.
  • Na komputerze z systemem Window 8.1 lub Windows 10 ikona rozłączania może być niewidoczna. W takim przypadku należy rozłączyć połączenie bez wykonywania operacji powyżej.