Program PlayMemories Home nie działa poprawnie.

  • Zakończyć pracę programu PlayMemories Home i uruchomić ponownie komputer.