Obiekty bardzo szybko poruszające się w kadrze są zniekształcone.

  • To zjawisko jest związane z płaszczyzną ostrości. Nie świadczy to o usterce. Ze względu na sposób odczytu sygnałów przez urządzenie obrazujące (przetwornik CMOS) obiekty, które bardzo szybko przemieszczają się przed obiektywem, mogą w pewnych warunkach nagrywania ulegać zniekształceniom.