Te same dwa filmy są zapisywane podczas importowania filmów do PlayMemories Home.
Filmy usunięte za pomocą tego urządzenia są importowane do PlayMemories Home.

  • W przypadku nagrywania filmów XAVC S/AVCHD z opcją [NAGR. podw. wideo] ustawioną na [Włącz] MP4 filmy są nagrywane równocześnie. Dlatego film pozostaje w pamięci nawet po jego usunięciu. (Domyślnie opcja jest ustawiona na [Włącz]).
    Dotknij na ekranie Podgląd wydarzeń, aby zmienić format filmu lub usunąć plik, który chcesz usunąć.