Przewidywany czas nagrywania filmów

Poniżej podano oczekiwany maksymalny czas nagrywania wszystkich plików filmowych, które można zapisać na karcie pamięci sformatowanej przez to urządzenie. Czas nagrywania może się różnić w zależności od warunków nagrywania i karty pamięci.

Domyślnie opcja [NAGR. podw. wideo] tego urządzenia jest ustawiona na [Włącz].

XAVC S 4K

Tryb NAGR Szybkość klatek NAGR. podw. wideo 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB
100Mbps 30p (*)/25p (**) Włącz 15 min 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 30 min 5 godz. 05 min
Wyłącz 15 min 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 15 min
24p (*) Włącz 15 min 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 30 min 5 godz. 05 min
Wyłącz 15 min 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 15 min
60Mbps 30p (*)/25p (**) Włącz 25 min 1 godz. 00 min 2 godz. 00 min 4 godz. 05 min 8 godz. 10 min
Wyłącz 30 min 1 godz. 00 min 2 godz. 05 min 4 godz. 15 min 8 godz. 35 min
24p (*) Włącz 25 min 1 godz. 00 min 2 godz. 00 min 4 godz. 05 min 8 godz. 10 min
Wyłącz 30 min 1 godz. 00 min 2 godz. 05 min 4 godz. 15 min 8 godz. 35 min

XAVC S HD

Szybkość klatek NAGR. podw. wideo 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB
60p (*)/50p (**) Wyłącz 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 10 min 10 godz. 25 min
30p (*)/25p (**) Włącz 35 min 1 godz. 10 min 2 godz. 25 min 4 godz. 50 min 9 godz. 45 min
Wyłącz 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 10 min 10 godz. 25 min
24p (*) Włącz 35 min 1 godz. 10 min 2 godz. 25 min 4 godz. 50 min 9 godz. 45 min
Wyłącz 35 min 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 10 min 10 godz. 25 min

AVCHD

Tryb NAGR NAGR. podw. wideo 16 GB 32 GB 64 GB 128 GB 256 GB
60p Jakość (*)/50p Jakość (**) Wyłącz 1 godz. 15 min 2 godz. 30 min 5 godz. 05 min 10 godz. 10 min 20 godz. 25 min
Najwyż. jakość Włącz 1 godz. 15 min 2 godz. 35 min 5 godz. 15 min 10 godz. 30 min 21 godz. 10 min
Wyłącz 1 godz. 25 min 2 godz. 55 min 6 godz. 00 min 12 godz. 00 min 24 godz. 10 min
Wysoka jakość Włącz 1 godz. 40 min 3 godz. 20 min 6 godz. 50 min 13 godz. 45 min 27 godz. 30 min
Wyłącz 2 godz. 00 min 4 godz. 00 min 8 godz. 10 min 16 godz. 20 min 32 godz. 50 min
Standard Włącz 2 godz. 35 min 5 godz. 20 min 10 godz. 45 min 21 godz. 30 min 43 godz. 10 min
Wyłącz 3 godz. 30 min 7 godz. 05 min 14 godz. 20 min 28 godz. 50 min 57 godz. 45 min
Dłuższy czas Włącz 3 godz. 50 min 7 godz. 45 min 15 godz. 40 min 31 godz. 25 min 63 godz. 05 min
Wyłącz 6 godz. 05 min 12 godz. 20 min 24 godz. 50 min 49 godz. 45 min 99 godz. 45 min

* Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 60i

** Urządzenie kompatybilne z trybem 1080 50i

Uwaga

  • W przypadku korzystania z karty pamięci Sony.
  • W przypadku nagrywania filmów AVCHD z opcją [Tryb audio] ustawioną na [5.1ch Surround].
  • Maksymalny czas ciągłego nagrywania filmu wynosi ok. 13 godzin.