Niezrównoważony dźwięk z lewego i prawego kanału w przypadku odtwarzania filmów na komputerach lub innych urządzeniach.

  • Zmienić typ konwersji (typ miksowania) dźwięku w przypadku odtwarzania na 2ch urządzeniach stereo. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi dostarczona w zestawie z urządzeniem odtwarzającym.
  • Zmienić dźwięk na 2ch w przypadku tworzenia płyty przy użyciu oprogramowania PlayMemories Home.
  • Dzieje się tak, gdy w komputerze lub innym urządzeniu zostanie dokonana konwersja dźwięku przestrzennego 5.1ch na dźwięk 2ch (zwykły dźwięk stereo). Nie świadczy to o usterce.
  • Nagrywać dźwięk z opcją [Tryb audio] ustawioną na [2ch Stereo].