Zapisywanie wybranych obrazów z tego urządzenia na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym

Wybrane filmy i zdjęcia można łatwo zapisywać na zewnętrznym urządzeniu pamięciowym, takim jak zewnętrzny dysk twardy USB.

  1. Podłącz to urządzenie do zewnętrznego urządzenia pamięciowego za pomocą przejściówki USB (sprzedawana oddzielnie).

    A: Przejściówka USB (sprzedawana oddzielnie)

    • Nie należy odłączać kabla USB, gdy na monitorze LCD wyświetlany jest komunikat [Przygotowywuję plik bazy danych obrazu. Proszę czekać.].
    • Jeśli na monitorze LCD tego urządzenia jest wyświetlony komunikat [Napr. danych obrazu], wybierz .
  2. Wybierz opcję [Odtwarzaj bez kopiowania.].

  3. Wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kopiuj], a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zapisać obrazy.

Wskazówka

  • Aby skopiować obrazy, które nie były jeszcze kopiowane, wybierz kolejno - [Edycja/Kopiuj] - [Kopia bezpośrednia] po uprzednim podłączeniu zewnętrznego urządzenia pamięciowego do tego urządzenia.