Rejestrowanie wyraźnego ujęcia wybranego obiektu (AF z podążaniem)

To urządzenie umożliwia śledzenie wybranego obiektu z automatyczną regulacją ostrości.

Ta funkcja jest dostępna w trybie filmowania lub fotografowania po ustawieniu wszystkich poniższych elementów menu w pozycji [Auto]:

[Wybór sceny]/[Balans bieli]/[Ostrość]/[Ekspozycja]/[Przesłona]

  1. Dotknij obiektu, który chcesz śledzić przy nagrywaniu.
    • Aby anulować funkcję AF z podążaniem, wybierz .

Uwaga

  • W przypadku użycia następujących funkcji nie można użyć opcji [Funkcja AF z podążaniem].
    • NIGHTSHOT
    • [Zoom cyfrowy]
    • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] i [NAGR. podw. wideo] na [Włącz]