Oglądanie obrazów na ekranie 4K TV

Można odtwarzać obrazy zarejestrowane w formacie filmu [ XAVC S 4K] w jakości HD, podłączając ten produkt do TV za pomocą gniazda HDMI.

 1. Zmienić ustawienia sygnału wejściowego telewizora, tak aby odbierał sygnał z gniazda, do którego jest podłączona kamera.
  • - [Konfiguracja] - [ Połączenia] - [Rozdzielczość HDMI] - żądane ustawienie.

  Jakość odtwarzanych obrazów różni się w zależności od wartości ustawienia [Rozdzielczość HDMI].

  Gdy opcja [Rozdzielczość HDMI] jest ustawiona na [Auto] lub [2160p/1080p]
  Jakość odtwarzanych obrazów: 4K
  Gdy opcja [Rozdzielczość HDMI] jest ustawiona na [1080p], [1080i] lub [720p]
  Jakość odtwarzanych obrazów: jakość HD
 2. Podłącz przewód HDMI () (w zestawie) do gniazda HDMI OUT () tego produktu oraz do gniazda wejściowego HDMI () w telewizorze.

Uwaga

 • Informacje na ten temat można również znaleźć w instrukcji obsługi telewizora.
 • Jako źródła zasilania należy używać dostarczonego zasilacza sieciowego.