Zdjęcie z uśmiechem

Po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie. Jeżeli zdjęcia nie mają być wykonywane automatycznie, należy wybrać ustawienie [Wyłącz].

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Twarz] - [Zdjęcie z uśmiechem] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Nagryw. dwoiste ():
Tylko podczas nagrywania filmów po wykryciu uśmiechu migawka jest zwalniana automatycznie.
Zawsze włączone ():
Migawka jest zwalniana po wykryciu uśmiechu, zawsze gdy to urządzenie znajduje się w trybie nagrywania.
Wyłącz:
Uśmiechy nie są wykrywane, więc zdjęcia nie są zapisywane automatycznie.

Uwaga

  • Po ustawieniu opcji [Wykrywanie twarzy] na [Wyłącz ], [Zdjęcie z uśmiechem] nie jest dostępne.
  • Po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz] i [ Format pliku] na [ XAVC S 4K] twarze nie będą wykrywane.
  • W niektórych warunkach nagrywania, przy pewnych obiektach i ustawieniach tego urządzenia mogą występować problemy z wykrywaniem uśmiechów.