Ustawienia menu zostały automatycznie zmienione.

  • Przy włączonej funkcji Inteligentna automatyka niektóre ustawienia menu związane z jakością obrazu mogą być modyfikowane automatycznie.
  • Po przełączeniu kamery między trybem nagrywania filmów, trybem rejestracji zdjęć a trybem odtwarzania przywracane są ustawienia domyślne następujących opcji menu:
    • [ Wprowadzanie]
    • [ Samowyzw.]