Podłączanie do smartfonu lub tabletu (poprzez wprowadzenie SSID i hasła)

Informacje dotyczące podłączania tego urządzenia do smartfonu lub tabletu. Najpierw należy wyświetlić nazwę SSID i hasło, wybierając opcję [Wyślij do smartfonu] lub [Steruj ze smartfonu] w tym urządzeniu.

  1. Uruchom program Imaging Edge Mobile na smartfonie.
  2. Wybierz nazwę SSID wyświetloną na tym urządzeniu.
  3. Wprowadź hasło wyświetlone na tym urządzeniu.