Informacje o użytkowaniu i konserwacji

Nagrywanie

 • Przed rozpoczęciem nagrywania należy sprawdzić działanie tej funkcji, aby upewnić się, że obraz i dźwięk zostaną nagrane bez problemów.
 • Nie jest przewidziana żadna rekompensata za wadliwe nagrania, nawet jeśli przyczyną problemów z nagrywaniem lub odtwarzaniem jest uszkodzenie tego urządzenia, nośnika itp.
 • Telewizyjne systemy kodowania kolorów różnią się w zależności od kraju/regionu. Do wyświetlania nagrań na ekranie telewizora niezbędny jest telewizor obsługujący dany format sygnału z tego urządzenia.
 • Programy telewizyjne, filmy, taśmy wideo i inne materiały mogą być chronione prawami autorskimi. Nagrywanie takich materiałów bez upoważnienia może stanowić naruszenie praw autorskich.

Monitor LCD

 • Monitor LCD został wykonany w wyjątkowo precyzyjnej technologii, dzięki której efektywnie można wykorzystać ponad 99,99% pikseli. Na monitorze LCD mogą jednak pojawiać się małe czarne i/lub jasne punkty (białe, czerwone, niebieskie lub zielone). Punkty te są typowym zjawiskiem w procesie produkcji i nie mają żadnego wpływu na jakość nagrywanego obrazu.

  A: Białe, czerwone, niebieskie lub zielone punkty

  B: Czarne punkty

Informacje dotyczące niniejszego Przewodnika pomocniczego, ilustracji oraz elementów wyświetlanych na ekranie

 • Przykładowe zrzuty ekranów w niniejszym Przewodniku pomocniczym mają charakter poglądowy i zostały uzyskane za pomocą aparatu cyfrowego. Z tego względu ich wygląd może odbiegać od rzeczywistych obrazów i wskaźników wyświetlanych na monitorze tego urządzenia. Ilustracje przedstawiające urządzenie i wskaźniki na jego ekranie zostały celowo powiększone lub uproszczone, aby ułatwić zrozumienie.
 • Konstrukcja oraz dane techniczne niniejszego urządzenia i akcesoriów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
 • W niniejszym Przewodniku pomocniczym nagrane płyty DVD z obrazem w wysokiej rozdzielczości (HD) są określane jako płyty AVCHD.
 • W niniejszym Przewodniku pomocniczym pamięć wewnętrzna (w przypadku modeli z pamięcią wewnętrzną) i karta pamięci są określane jako „nośniki zapisu”.

Użytkowanie i miejsce przechowywania

 • Urządzenie jest nie pyłoszczelne, kroploszczelne ani wodoszczelne.
 • Niniejszego urządzenia nie należy trzymać za osłony gniazd ani za następujące elementy.

  A: Monitor LCD

  B: Wizjer (modele z wizjerem)

  C: Osłona stopki

  D: Akumulator

 • Nie należy kierować obiektywu urządzenia w stronę słońca. Można w ten sposób uszkodzić urządzenie. Słońce można filmować wyłącznie w warunkach słabego oświetlenia, na przykład o zmierzchu.
 • Nie należy wystawiać obiektywu bezpośrednio na działanie wiązek, takich jak wiązki laserowe. Może to uszkodzić czujnik obrazu i spowodować nieprawidłowe działanie tego urządzenia.
 • Urządzenia oraz akcesoriów nie należy używać ani przechowywać w następujących lokalizacjach:
  • W miejscach o nadmiernie wysokiej lub niskiej temperaturze lub o dużej wilgotności. Nie należy nigdy pozostawiać ich w miejscach o temperaturze przekraczającej 60°C, np. w miejscach bezpośredniego działania promieni słonecznych, w pobliżu grzejników lub w samochodzie zaparkowanym w nasłonecznionym miejscu. Mogą one ulec uszkodzeniu lub odkształceniu.
  • W miejscach, gdzie występują silne pola magnetyczne lub drgania mechaniczne. Grozi to uszkodzeniem urządzenia.
  • W sąsiedztwie silnych fal radiowych lub promieniowania. W takich warunkach urządzenie może nieprawidłowo rejestrować obraz.
  • W sąsiedztwie tunerów telewizyjnych lub radiowych. Mogą pojawić się zakłócenia.
  • Na piaszczystej plaży lub w innych zapylonych miejscach. Przedostanie się do urządzenia piasku lub pyłu może spowodować jego uszkodzenie. W niektórych przypadkach urządzenia nie można naprawić.
  • W pobliżu okien lub na wolnym powietrzu, gdzie monitor LCD, wizjer (modele z wizjerem) lub obiektyw mogą być narażone na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Uszkodzeniu mogą ulec elementy wewnątrz monitora LCD lub wizjera.
 • Do zasilania urządzenia prądem stałym lub zmiennym należy używać akcesoriów zalecanych w niniejszej instrukcji obsługi.
 • Należy chronić urządzenie przed wilgocią, np. przed deszczem lub wodą morską. Zamoczenie urządzenia grozi jego uszkodzeniem. W niektórych przypadkach urządzenia nie można naprawić.
 • Jeżeli do wnętrza obudowy urządzenia dostanie się ciało obce lub płyn, należy odłączyć zasilanie, a następnie, przed ponownym użyciem urządzenia, zlecić przegląd w punkcie sprzedaży produktów firmy Sony.
 • Z urządzeniem należy obchodzić się ostrożnie. Nie wolno go demontować ani modyfikować. Należy chronić je przed wstrząsami mechanicznymi i uderzeniami oraz uważać, aby go nie upuścić lub nie nadepnąć. Szczególnie ostrożnie należy obchodzić się z obiektywem.
 • Monitor LCD powinien być zamknięty i wizjer powinien być złożony, gdy urządzenie nie jest używane (modele z wizjerem).
 • Nie należy używać urządzenia zawiniętego na przykład w ręcznik.
 • Odłączając przewód zasilający, należy ciągnąć za wtyk, a nie za przewód.
 • Należy chronić przewód zasilający przed uszkodzeniem, na przykład unikać umieszczania na nim ciężkich przedmiotów.
 • Nie wolno używać zdeformowanego lub uszkodzonego akumulatora.
 • Należy dbać o czystość metalowych styków.
 • W razie wycieku elektrolitu z akumulatora:
  • Skontaktować się z miejscowym autoryzowanym punktem serwisowym Sony.
  • Należy zmyć ciecz ze skóry.
  • Jeżeli ciecz przedostanie się do oczu, należy przemyć je obficie wodą i zasięgnąć porady lekarza.

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi czas

 • Aby zachować optymalny stan urządzenia przez dłuższy czas, należy mniej więcej raz w miesiącu włączyć je i uruchomić nagrywanie i odtwarzanie obrazów.
 • Akumulator należy przechowywać po uprzednim całkowitym rozładowaniu.

Uwaga dotycząca temperatury urządzenia/akumulatora

 • W przypadku bardzo wysokiej lub bardzo niskiej temperatury urządzenia lub akumulatora mogą wystąpić problemy z nagrywaniem lub odtwarzaniem z uwagi na funkcje zabezpieczające tego urządzenia uruchamiane w takiej sytuacji. W takim przypadku na monitorze LCD lub wizjerze pojawi się wskaźnik (modele z wizjerem).

Uwagi dotyczące ładowania za pośrednictwem kabla USB

 • W przypadku niektórych komputerów ładowanie może być niemożliwe.
 • W przypadku podłączenia urządzenia do laptopa, który nie jest podłączony do źródła zasilania, akumulator laptopa będzie dalej ulegał rozładowaniu. Nie należy pozostawiać urządzenia podłączonego w ten sposób do komputera.
 • Nie można zagwarantować prawidłowego ładowania w przypadku samodzielnie składanego lub przerabianego komputera albo za pośrednictwem koncentratora USB. W przypadku pewnych urządzeń USB używanych z komputerem to urządzenie może nie działać prawidłowo.
 • Podczas ładowania należy anulować tryb uśpienia w komputerze.

Monitor LCD

 • Zbyt mocne naciskanie monitora LCD grozi nierównomiernym odtwarzaniem kolorów i innymi uszkodzeniami.
 • Jeżeli to urządzenie pracuje w niskiej temperaturze, na monitorze LCD może pojawić się obraz szczątkowy. Nie świadczy to o usterce.
 • Podczas pracy tego urządzenia tylna część monitora LCD może się nagrzewać. Jest to normalne.

Stopka multiinterfejsowa

 • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu lub głośnika przenośnego, ich zasilanie jest włączane lub wyłączane wraz z zasilaniem tego urządzenia.
 • Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcjach obsługi dostarczonych z akcesoriami.
 • Aby podłączyć akcesorium, należy umieścić je w stopce multiinterfejsowej, naciskając w dół i wsuwając do oporu. Akcesorium można wyjąć, naciskając je.
 • Jeżeli do stopki multiinterfejsowej podłączona jest zewnętrzna lampa błyskowa (sprzedawana oddzielnie), podczas nagrywania należy wyłączyć zasilanie tej lampy, aby wyeliminować szumy.
 • Podłączenie mikrofonu zewnętrznego (sprzedawany oddzielnie) powoduje wyłączenie wbudowanego mikrofonu.

Obiektyw ZEISS

 • Urządzenie wyposażono w obiektyw marki ZEISS, który został zaprojektowany wspólnie przez firmy ZEISS w Niemczech i Sony Corporation tak, aby zapewnić doskonałą jakość rejestrowanego obrazu. Zastosowano w nim system pomiarowy MTF(*), przeznaczony dla kamer wideo. Zapewnia wysoką jakość, charakterystyczną dla obiektywów firmy ZEISS.
 • Dodatkowo obiektyw urządzenia jest pokryty specjalną powłoką antyodblaskową T* umożliwiającą wierne odtwarzanie kolorów.

*MTF= Modulation Transfer Function (funkcja przenoszenia modulacji). Wartość liczbowa wskazuje ilość światła, jaka dociera od filmowanego obiektu do obiektywu.

Fabrycznie zamontowany akumulator

 • Niniejsze urządzenie jest wyposażone w zamontowany fabrycznie akumulator, który umożliwia zapamiętanie daty, godziny i innych ustawień, nawet gdy monitor LCD jest zamknięty. Zamontowany fabrycznie akumulator będzie ładowany wtedy, gdy urządzenie zostanie podłączone do gniazdka elektrycznego za pomocą zasilacza sieciowego lub po włożeniu akumulatora. Całkowite rozładowanie akumulatora nastąpi po upływie około 2 miesięcy nieużywania urządzenia. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy naładować zamontowany fabrycznie akumulator. Nawet gdy zainstalowany fabrycznie akumulator nie jest naładowany, urządzenie będzie nadal działać prawidłowo, za wyjątkiem funkcji rejestrowania daty.
  Sposób ładowania zamontowanego fabrycznie akumulatora
  Urządzenie z zamkniętym monitorem LCD należy podłączyć do gniazdka elektrycznego za pomocą zawartego w zestawie zasilacza sieciowego lub dołączonego akumulatora na ponad 24 godziny.