Przypisywanie często używanych funkcji do przycisku MANUAL lub pierścienia MANUAL (modele z wizjerem)

Można zarejestrować żądane funkcje do przycisku MANUAL lub pierścienia MANUAL.

 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk MANUAL przez kilka sekund.
  • Wyświetlany jest ekran [Ust. pierścienia ręcz.].
 2. Obróć pierścień MANUAL i wybierz element do przypisania.

  Wybierz [ZERUJ], aby przywrócić elementy ustawione ręcznie do ustawień domyślnych.

 3. Naciśnij przycisk MANUAL, aby potwierdzić.

Elementy, które można kontrolować za pomocą pierścienia MANUAL

 • [Zoom]
 • [Ostrość]
 • [Ekspozycja]
 • [Przesłona]
 • [Szybkość migawki]
 • [Przestawienie AE]
 • [Zmiana balansu bieli]

Wskazówka

 • Dane kamery wyświetlane na monitorze LCD zależą od ustawień nagrywania tego produktu. Ustawienia będą wyświetlane na ekranie odtwarzania z następującymi ikonami.
  • : Automatycznie
  • : Ekspozycja ustawiana ręcznie.