Poziom nagryw.audio

Użytkownik może regulować poziom zapisu dźwięku.

  1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Mikrofon] - [Poziom nagryw.audio] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Auto:
Poziom zapisu dźwięku jest regulowany automatycznie.
Ręczny ():
Poziom zapisu dźwięku można zwiększać za pomocą lub zmniejszać za pomocą .

Uwaga

  • Ręcznie ustawiona wartość zostanie zresetowana każdorazowo po przełączeniu pomiędzy [Auto] i [Ręczny].
  • Po ustawieniu opcji [Poziom nagryw.audio] na [Ręczny], opcja Zoom wbud. mikrof. zostanie ustawiona na [Wyłącz].
  • Podczas kontroli i regulacji poziomu zapisu wskazane jest korzystanie ze słuchawek.
  • Podczas ciągłego nagrywania dźwięku o dużym natężeniu, zmień poziom nagrywania na dynamiczny.
  • Ogranicznik jest zawsze aktywny, niezależnie od nastawy poziomu zapisu.
  • W przypadku korzystania z dedykowanego mikrofonu podłączonego do stopki multiinterfejsowej nastawa poziomu zapisu będzie nieprawidłowa i nie będzie można regulować poziomu zapisu .
  • Po ustawieniu opcji [Elimin. mojego głosu] na [Włącz] nie będzie już można zmienić poziomu zapisu dźwięku.