SteadyShot (Film)

To urządzenie wyposażono w funkcję stabilizacji optycznej SteadyShot, która pozwala zredukować drgania kamery podczas filmowania i przybliżania, jak również przy ujęciu szerokokątnym .

 1. - [Aparat/Mikrofon] - [ Ustawienia aparatu] - [ SteadyShot] - żądane ustawienie.

Opis elementów menu

Inteligentne aktyw.:
Nagranie filmu przy użyciu najefektywniejszej funkcji SteadyShot w tym urządzeniu.
Aktywny:
Nagranie filmu przy użyciu efektywnej funkcji SteadyShot. Jednak obrazy pojawiające się na monitorze LCD będą mniejsze, ponieważ są przycinane.
Standardowy:
W trybie filmowania przy ujęciu szerokokątnym redukuje drgania kamery przy użyciu funkcji SteadyShot. Natomiast drgania kamery w osi obrotu nie zmniejszają się.
Wyłącz ():
Nie używa funkcji SteadyShot.

Uwaga

 • Kąt widzenia ulegnie zmianie po zmianie ustawień funkcji [ SteadyShot].
 • Po ustawieniu opcji [ SteadyShot] na [Aktywny] poziom powiększenia będzie wynosił 40x podczas nagrywania filmu HD i 30x podczas nagrywania filmu 4K.
 • W przypadku użycia następujących funkcji nie można użyć opcji [Inteligentne aktyw.]. W przypadku użycia następujących funkcji, gdy ustawiona jest opcja [Inteligentne aktyw.], opcja [ SteadyShot] zostanie przełączona na [Aktywny].
  • [Płynne wolne NAGR]
  • [Zdjęcie golfowe]
  • [NAGR. z dużą szybk.]
  • Po ustawieniu opcji [ Format pliku] na [ XAVC S 4K]
 • Gdy poziom naładowania akumulatora jest niski, funkcja SteadyShot wyłączy się. Wymień akumulator, jeśli ikona poziomu naładowania miga, co oznacza konieczność wymiany akumulatora.