Ustawienia regionu

Można skorygować różnicę czasu bez zatrzymywania zegara. W przypadku korzystania z tego urządzenia w innych strefach czasowych należy wybrać strefę lokalną.

  1. - [Konfiguracja] - [ Ustawienia zegara] - [Ustawienia regionu] - [Lokaliz.początk.] - żądane ustawienie.

Wskazówka

  • Możesz ustawić inne miejsce w ramach opcji [Destynacja].