Urządzenie przerywa nagrywanie.

  • Nagrywanie może zostać przerwane, jeżeli urządzenie będzie narażone na wstrząsy.