Dodawanie punktu zaznaczenia podczas nagrywania

Podczas nagrywania można określić punkty zaznaczenia (sceny, które będą uwzględnione w filmie z zaznaczenia).

  1. Na ekranie nagrywania filmu wybierz opcję w prawym dolnym rogu ekranu w chwili, gdy pojawi się scena, którą chcesz uwzględnić w filmie z zaznaczenia.

Uwaga

  • Punkty zaznaczenia można ustawić tylko po ustawieniu opcji [NAGR. podw. wideo] na [Włącz].
  • Można ustawić do 10 punktów zaznaczenia. Jeśli liczba ustawionych punktów zaznaczenia osiągnie 10, nie będzie można ustawić kolejnych punktów zaznaczenia. Aby ustawić nowy punkt zaznaczenia, należy to zrobić podczas tworzenia filmu z zaznaczenia.
  • Punkty zaznaczenia można ustawić tylko na filmy MP4, które zostały nagrane za pomocą opcji [NAGR. podw. wideo]. Filmy 24p można nagrywać za pomocą opcji [NAGR. podw. wideo], ale nie można jej używać do filmów z zaznaczenia.
  • Ustawione punkty zaznaczenia nie zawsze są używane do filmu z zaznaczenia.