Wyświetl adres MAC

Wyświetlenie adresu MAC tego urządzenia.

  1. - [Sieć bezprzewodowa] - [ Ustawienia] - [Wyświetl adres MAC].
    • Zostanie wyświetlony adres MAC.